Follow

Dansk oversættelse fra Electronic Frontier Foundation [EFF](eff.org/)

Apple har opgivet sit engang berømte engagement i sikkerhed og privatliv.
Den næste version af iOS indeholder software, der scanner brugernes fotos og beskeder.
Det sker efter pres fra den Amerikanske regering, og derfor har Apple lagt en bagdør i deres krypteringssystem.

Fortæl Apple via. Electronic Frontier Foundation, at det vil vi ikke finde os i.

Underskriv: act.eff.org/action/tell-apple-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Fremtidens sociale netværk: Ingen annoncer, ingen virksomhedsovervågning, etisk design og decentralisering! Du ejer dine data med Mastodon!