Follow

Overvågning er ikke meningen med et frit liv!
Skriv under, så du er med til at gøre en forskel!

Surveillance is not the meaning of a free life!
Sign so you can make a difference!

reclaimyourface.eu/da/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Fremtidens sociale netværk: Ingen annoncer, ingen virksomhedsovervågning, etisk design og decentralisering! Du ejer dine data med Mastodon!