Hej Fediverse, Hej verden
Bare en lille for at sige hej til jer alle.
Håber at de decentrale sociale medier vinder større indpas fremadrettet i hele verden så vi ikke længere skal føle os fanget og bundet til de nuværende centraliserede, overvågnings, data høstende mainstream sociale medier.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!